Hjem

Om foreningen

I 2002 tog Hvidovre Kommune initiativ til dannelse af en Fåre/Kogræsserforening på Avedøre Strandeng, med det formål at drive naturpleje og bekæmpe bjørneklo, samt at give Hvidovreborgere mulighed for en naturoplevelse i forbindelse med dyreholdet.


Foreningen er for borgere i Hvidovre.


Arealet

Avedøre Strandeng som dyrene græsser ned ligger langs med Kalvebod bag parkeringspladsen ved Langhøjskolen. Arealet består af 2 folde på henholdsvis 10 og 3 ha.


Dyrene

I foråret indkøber vi det antal kvier, som der er ønske om fra medlemmernes side. Foreningen ejer selv p.t. 6 moderfår, så antallet af lammeandele beror jo af hvor mange der bliver født.


Pasning

I løbet af sæsonen indgår medlemmer i en vagtordning, hvor man ved daglig eftersyn skal tælle dyrene, og tjekke om de har det godt, se om der er strøm på hegnet m.m


Arbejdsdage

Inden dyrene kommer på græs indkalder bestyrelsen til en arbejdsdag (ca. 2 timer). Huset/folden skal rengøres, hegnet omkring arealet skal efterses, stender skal evt. repareres.


Slagtning

Efter forhåbentlig en dejlig sommer på engen, bliver kvierne og lammene slagtet i oktober måned. De bliver finparteret og pakket, så de lige er klar til at komme i fryseren.


Ønsker du at blive medlem, eller søger du yderligere oplysninger, så kontakt venligst foreningens formand:


Susanne Lentz

Tlf. 23960981

E-mail: susannelentz@mail.dk