Fåre- og kogræsserforening Avedøre Strandeng

Kontakt os for at blive en del af vores formål, opgaver og fællesskab
Fåre- og kogræsserforening på Avedøre Strandeng

Vi er en forening oprettet i Hvidovre, Danmark, med formål om at bevare og pleje Avedøre Strandeng ved hjælp af får og køer. Vores opgaver inkluderer græsning, naturpleje og biodiversitet. Kom og bliv en del af vores forening, hvor vi sammen skaber et unikt og bevarelsesværdigt naturområde.

Vi er en forening på ca 25-30 medlemmer, som i fællesskab ejer dyrene og sammen passer dem. Foreningen har 7 moderfår og indkøber hvert år 2-3 kvier.

Formål: At drive naturpleje på engarealerne samt producere så økologisk kød som muligt.

 

Får og kvier græsser fra først i maj til sidst i november på engene, hvor foreningens medlemmer fører tilsyn med dyrene. De 7 får flyttes fra slut november ud på Quark, hvor de overvintrer sammen med Hvidovre kogræsserforening. I vinterhalvåret er de to foreninger fælles om at passe dyrene og være med ved læmning. Når læmme perioden er overstået flyttes de 7 får og deres lam tilbage på Strandengen.

 

Medlemskab tegnes for et år af ad gangen. Det er muligt at være aktivt medlem med en lamme eller kvieandel. Aktive medlemmer har pligt til at deltage i arbejdet omkring dyrene og vedligeholdelse af foldene. Passive medlemmer kan deltage efter eget ønske.

Bliv involveret

Bliv en del af foreningen

Kom med i fåre- og kogræsserforening Avedøre Strandeng og vær med til at passe på vores dyr og natur. Som medlem kan du hjælpe med at pleje og bevare Avedøre Strandeng. 

Ring for at lære mere

Kontakt

Fåreogkogræsserforening Avedøre Strandeng

Vi vil meget gerne høre fra dig!