Hjem

Om foreningen

I 2002 tog Hvidovre Kommune initiativ til dannelse af en Fåre/Kogræsserforening på Avedøre Strandeng, med det formål at drive naturpleje og bekæmpe bjørneklo, samt at give Hvidovreborgere mulighed for en naturoplevelse i forbindelse med dyreholdet.


Foreningen er for borgere i Hvidovre.


Arealet

Avedøre Strandeng som dyrene græsser ned ligger langs med Kalvebod bag parkeringspladsen ved Langhøjskolen. Arealet består af 2 folde på henholdsvis 10 og 3 ha.


Dyrene

I foråret indkøber vi det antal kvier, som der er ønske om fra medlemmernes side. Foreningen ejer selv p.t. 7 moderfår, så antallet af lammeandele beror jo af hvor mange der bliver født. Får og lam græsser fra midt maj til midt november på Strandengen.

Midt november flyttes de 7 moderfår ud på Quark og går sammen med Hvidovre Kogræsserforenings får på engene ved Quark. Medlemmerne af de 2 foreninger passer fælles fårene i vintersæson og i læmmeperioden. Efter læmning flyttes Strandengens 7 får og lam tilbage på Strandengen og dyrene passes af Strandengens medlemmer


Pasning

I sommersæonen tilses dyrene på Strandengen dagligt på skift mellem medlemmerne. 

i vintersæsonen tilsesog passes fårene sammen med medlemmerne fra Hvidovrekogræsserforening på Quark naturcenter.


Arbejdsdage

Inden dyrene kommer på græs indkalder bestyrelsen til en arbejdsdage (ca. 2 timer). Huset/folden skal rengøres, hegnet omkring arealet skal efterses, stender skal evt. repareres.


Slagtning

Efter forhåbentlig en dejlig sommer på engen, bliver kvierne og lammene slagtet i oktober måned. De bliver finparteret og pakket, så de lige er klar til at komme i fryseren.

Moderfår flyttes til Quark naturcenter.


Ønsker du at blive medlem, eller søger du yderligere oplysninger, så kontakt venligst foreningens formand:


Susanne Lentz

Tlf. 23960981

E-mail: susannelentz@mail.dk