For medlemmer

Foreningens medlemsside


Som medlem i Fåre- og kogræsserforeningen på Avedøre Strandeng forpligter du dig til:


  • at deltage i foreningens arbejde, som består i tilsyn/pasning af dyrene
  • at møde op nogle timer en til to arbejdsdage om året
  • at deltage i eksisterende grupper.


Arbejdsdagene vil ligge i april eller maj måned (lørdag eller søndag) før dyrene sættes ud. Arbejdet består i at reparere hegn og stenter m.m. og samle affald op i foldene.

Medlemmerne deltager så vidt det er muligt. Bestyrelsen indkalder til arbejdsdag.

Anden arbejdsdag vil forekomme, når dyrene er væk, og der skal ryddes op før vinteren. Ligeledes her indkalder bestyrelsen, hvis er er behov.


Pasning/tilsyn med dyrene


Efter tur (turnus fastlægges først på året, og der tages hensyn til ferie) tilser medlemmerne dyrene.


Tilsynet er afhængigt af hvor mange medlemmer vi er, men det drejer sig om ca. 1-2 tilsyn pr. måned, når dyrene græsser på Avedøre Strandeng.


Tilsynet består i:


  • At gå eller cykle en tur om foldene for at se om der er brud på trådene.
  • At måle om der er strøm på hegnet.
  • At se om dyrene har det godt, eller om der er noget galt med nogen af dyrene.
  • Sæt kryds i logbogen, som er i fårehuset, og er der observeret noget specielt, så skriv på hjemmesidens "Blog".

Bestyrelsen


Formand:

Susanne Lentz


Kasserer:

Jette Hansen


Bestyrelsesmedlem:

Emil Furbo

Gunvor Bruus


Suppleant:

Anette Kou